Onze diensten

Home / Onze diensten

De werkzaamheden die door Paape worden uitgevoerd zijn heel divers. Hieronder staat omschreven waar wij ons mee bezig houden:

-       Grondwerken;
-       Rioleringen;
-       Persleidingen;
-       Bestratingen;
-       Betonplaten met vacuüm;
-       Asfaltverhardingen, zowel warm als koud asfalt;
-       Oppervlaktebehandelingen;
-       Reconstructiewerken;
-       Beschoeiingen;
-       Kunstwerken;
-       Horizontale drainagesystemen;
-       Verticale drainagesystemen, zowel de leidingen als de diepwelpompen;
-       Verhelpen en lokaliseren van verstoppingen;
-       Rioolinspecties incl. opnamemogelijkheid op usb
-       Minigemalen.

En alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden